Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Tính Năng Công Thành Đại Chiến

  • Trang chủ
  • > Tính Năng Công Thành Đại Chiến
Công Thành Đại Chiến
NPC : Xa Phu Công Thành
Vị trí : Đứng gần Xa Phu ở các Thành Thị

 
 
 
 
1. THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN
 
- Vào lúc 18h00 -> 19h45 Thứ Sáu hàng tuần, Bang Chủ các Bang Hội đến đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành để đăng kí báo danh
*Lưu ý: Đến đúng giờ đề đăng kí, nếu có khó khăn vui lòng liên hệ cho BQT kịp thời. Mọi trường hợp quá giờ đăng kí, BQT sẽ không hỗ trợ
- Bang Hội tham gia đăng kí CTC phải có nhân số không quá 100 người
- Thành viên Bang Hội phải vào bang trước 24 tiếng
- Công Thành Chiến chỉ cho phép 1 Bang Hội tham gia tối đa 100 người
- Chi phí báo danh bao gồm 10.000 vạn lượng và 2.000 Khiêu Chiến Lệnh
- Mỗi ngày một nhân vật được nộp tối đa 300 Khiêu Chiến Lệnh. Cứ mỗi Khiêu Chiến Lệnh nộp vào sẽ nhận được 50.000 Điểm kinh Nghiệm
- Bang Chủ và Trưởng Lão có thể kiểm tra số lượng Khiêu Chiến Lệnh của Bang tại NPC Xa Phu Công Thành
 
 
 
 
Bang Hội đang chiếm thành nào thì không cần báo danh thành đó nữa
- Không thể Chuyển Vị Bang Chủ sau khi báo danh thành công (đến 23h59 cùng ngày)
 
 
 
2. HƯỚNG DẪN THAM GIA

- Vào lúc 20h00 Thứ Sáu hàng tuần, các Bang Hội báo danh thành công có thể tiến vào bản đồ công thành thông qua NPC Xa Phu Công Thành
- Đi bản đồ nào thì đến gặp NPC Xa Phu Công Thành tương ứng
- Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi thành có 1 Long Trụ
- Công Thành Đại Chiến bắt đầu từ 20h30 và kết thúc vào lúc 21h30
- Khi bắt đầu, tất cả Long Trụ đều có trạng thái trung lập
- Long Trụ nào trong vòng 35 phút không bị đánh chiếm sẽ thành Long Trụ bất tử (không thể đánh chiếm Long Trụ này được nữa)
- Khi kết thúc, Bang Hội chiếm Long Trụ của thành nào thì sẽ trở thành Thái Thú của thành đó
- 1 Bang Hội có thể chiếm được nhiều thành nếu chiếm được nhiều Long Trụ

*LƯU Ý
- Khi bắt đầu Công Thành Đại Chiến, tất cả nhân sĩ đều ở trạng thái chiến đấu (nhân sĩ khác bang có thể đánh nhau không phân biệt màu bang)
- Nhân sĩ trong chiến trường Công Thành Đại Chiến không thể sử dụng thuốc Tống Kim và các vật phẩm truyền tống
- Bị đánh bại trong chiến trường sẽ được di chuyển ra nơi lưu rương cuối cùng và có thể vào lại bằng NPC Xa Phu Công Thành
- Khi vào chiến trường, Nhân sĩ có 3 giây bất tử
 
 
 
3.PHẦN THƯỞNG CÔNG THÀNH
 
*Phần thưởng ở Xa Phu Công Thành
- Khi online liên tục 1 phút trong chiến trường sẽ nhận được 1 điểm tích lũy
- Yêu cầu tối thiểu có 30 điểm tích lũy để đủ điều kiện nhận thưởng
- Nếu Bang Hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn
- Các thành viên trong Bang đến gặp NPC Xa Phu Công Thành để nhận thưởng
- Thời gian nhận thưởng: 21h45-23h00
 
 
 
- Phần thưởng là Công Thành Lễ Bao, sử dụng để nhận ngẫu nhiên các vật phẩm sau:
 
 
 
- Số lượng Lễ Bao nhận được khi chiếm thành:
*Lâm An và Biện Kinh: 100 Lễ Bao
/thành
*Các thành thị còn lại: 50 Lễ Bao/thành
 
- Bang Hội chiếm thành Lâm An hoặc Biện Kinh sẽ được tham gia Quốc Chiến Thiên Tử

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: VLTK,JX Lậu,Công Thành Chiến không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster